Debiteuren Fi-Nance

Debiteuren Fi-Nance

VNG Realisatie:

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten.

U bent er ongetwijfeld al druk mee in de weer: de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Dat klinkt eenvoudig en toch is het dat in de praktijk allerminst.

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van het programma Verbinden Schuldendomein. Het programma integreert 4 wetten gericht op de brede schuldenaanpak.

Voor een soepele en efficiënte invoering van deze Wet is het aan te bevelen de debiteurenadministratie volledig op orde te hebben.

Wilt u graag weten waar u nu staat? Aan de hand van een analyse van uw debiteurendata uit de Suites voor het Sociaal Domein wordt uw beginsituatie in kaart gebracht. Er wordt getoetst op:

  • rekenregels en handleiding loonheffing op Bijstandsuitkeringen 2021
  • richtlijnen Bijstandsdebiteuren- en Fraudestatistiek (BDFS) van het CBS 2021
  • het proces van aanmanen
  • verjaring van vorderingen
  • proces vorderingen uitbesteed aan deurwaarder
  • gegevens die van belang zijn voor uw afdeling Financiën en Bedrijfsvoering

Bij alle toetsingscriteria worden de (eventuele) verbeterpunten benoemd. Indien gewenst, kunnen uw medewerkers een training volgen waarbij de puntjes op de i worden gezet.

Is uw interesse gewekt, neem dan contact op voor meer informatie.

Copyright © All Rights Reserved.