Sociaal Domein

Sociaal Domein

Met 14 jaar Sociale Dienst-ervaring – over een periode van 21 jaar – beschik ik over domeinspecifieke kennis van het Sociaal Domein én beschik ik over de functionele kennis van de applicatie Suites voor het Sociaal Domein. Hierbij heb ik een specialisatie ontwikkeld op het gebied van debiteuren en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet als:

  • Documentair informatiebeheerder
  • Administratief rekentechnisch medewerker
  • (Kwaliteits)coach uitkerings- en debiteurenadministratie
  • Trainer uitkerings- en debiteurenadministratie
  • Senior Bedrijfsadministratie (financieel en functioneel beheer)
  • Applicatiebeheerder Suites voor het Sociaal Domein (debiteuren)
  • Proces- en implementatiemanager

Heeft u een tijdelijke oplossing nodig? Neem dan contact op voor de mogelijkheden!

Copyright © All Rights Reserved.